0866.934.102
Icon

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Đoàn kết - Trung Thực - Hợp Tác - Phát Triển

Đoàn Mạnh Hải

Trưởng phòng Dự Án

Nguyễn Vân Anh

Trưởng phòng Marketing

Kiều Thúy Nga

Trưởng phòng Thiết Kế

Huỳnh Tấn Phát

Trưởng phòng Sản xuất

Nguyễn Vân Anh

Trưởng phòng Marketting

Kiều Thúy Nga

Trưởng phòng Thiết kế

Huỳnh Tấn Phát

Trưởng Phòng Sản Xuất

Đoàn Mạnh Hải

Trưởng Phòng Dự Án